Duże zadłużenie, jak wyjść z kryzysu
Bez kategorii

Zmiana wysokości stopy oprocentowania a pożyczka dla bardzo zadłużonych online

Zgodnie z przepisami, ustawa o kredycie konsumenckim precyzuje, że większość informacji, takich jak wysokość raty, stóp procentowych czy koszt kredytu musi być uwzględnionych na początku, w momencie gdy bierzemy pożyczkę dla zadłużonych. Dzieje się tak nawet wówczas, gdy pożyczkę udziela się online. A co się dzieje, gdy stopy procentowe się zmieniają?

Informacja o zmianie wysokości stopy oprocentowania przy pożyczce dla bardzo zadłużonych

Branie pożyczki dla bardzo zadłużonych online jest wygodne i szybkie. Jednak bardzo często okazuje się, że polityka informacyjna firm jest niewystarczająca. Co w tym względzie mówi podstawowa ustawa o kredycie konsumenckim z 2011 roku? Oto część brzmienia artykułu 36:

  1. W przypadku zmiany wysokości stopy oprocentowania w czasie obowiązywania umowy o kredyt konsumencki, konsument przed jej dokonaniem otrzymuje od kredytodawcy, na trwałym nośniku, informację o tej zmianie.
  2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera szczegółowe określenie stopy oprocentowania, wysokości raty kredytu po dokonaniu zmiany stopy oprocentowania oraz informację o liczbie i częstotliwości płatności rat, o ile ulegają one zmianie.
  3. Jeżeli zgodnie z umową, wysokość stopy oprocentowania kredytu uzależniona jest od wysokości stopy referencyjnej lub indeksu, strony mogą w umowie określić inny, niż określony w ust. 1, sposób informowania konsumenta o zmianie wysokości stopy oprocentowania kredytu konsumenckiego.
  4. W przypadku zmiany wysokości stopy oprocentowania w czasie obowiązywania umowy o kredyt konsumencki będącej wynikiem zmiany wysokości odsetek, konsument otrzymuje od kredytodawcy niezwłocznie, na trwałym nośniku, informację o tej zmianie.

Widać więc wyraźnie, że to na pożyczkodawcy ciąży obowiązek przekazania na trwałym nośniku informacji niezwłocznie, jak tylko się ona pojawi.

Dlaczego akurat pożyczka dla bardzo zadłużonych online?

Przede wszystkim udzielanie pożyczek w Internecie jest tańsze i wygodniejsze, a przez to warunki mogą być zdecydowanie korzystniejsze dla pożyczkobiorcy. Wybierając pożyczkę dla bardzo zadłużonych online decyduje się on na wygodne i szybkie załatwienie wszelkich formalności oraz niemalże natychmiastową gotówkę na konto.

brak płynności finansowej w miesiącu
Finanse

Czym jest konsolidacja i jakie są jej warunki?

Konsolidacja kredytowa jest szansą dla tych, którzy na co dzień mają problemy z finansową płynnością. Zwykle opiera się o zamianę kilku zobowiązań w jedno, które jest bardziej przystępne finansowo, jeśli chodzi o zobowiązania miesięczne. Jakie są plusy rozwiązań konsolidacyjnych i jakie daje to możliwości?

Czym jest konsolidacja zobowiązań?

W ogólnym terminie konsolidacja możemy wyróżnić przede wszystkim złączenie różnych zobowiązań w jedno. Kredyt konsolidacyjny dla zadłużonych Family Loan jest potrzebny wówczas, gdy konsumenci nie są w stanie samodzielnie poradzić sobie ze spłatą długów i grozi im miesięczna utrata płynności finansowej.

Konsolidacja zobowiązań jest prostym sposobem na obniżenie miesięcznej wartości raty. W jaki sposób? Poprzez złączenie długów w jedno. Jedna z firm decyduje się na wykupienie długów z różnych miejsc, a jednocześnie przygotowuje jedną, dogodną ratę na zasadzie wydłużenia świadczenia dla osób zadłużonych.

Zalety kredytu konsolidacyjnego dla zadłużonych Family Loan

Wśród zalet tego rodzaju rozwiązania i skorzystania z kredytu konsolidacyjnego dla zadłużonych Family Loan można wymienić:

  • Redukcję zobowiązań finansowych, dzięki czemu z łatwością zachowuje się płynność finansową i pozwala na funkcjonowanie na normalnych warunkach konsumenta.
  • Ułatwienie w płaceniu rat – jedno miejsce, jedno wygodne konto i niemalże automatyczny sposób na opłacanie długów.
  • Brak złej historii kredytowej i uniknięcie konsekwencji niepłacenia rat.

Wady kredytów konsolidacyjnych

Jednak rozwiązania zwane konsolidacją mogą mieć także negatywne skutki, zwłaszcza, jeśli są nieprawidłowo dobrane. W tym wypadku mowa o:

  • Wpadnięciu w spiralę długów, poprzez niepłacenie także niższej składki na wyższy procent.
  • Zwiększenie zadłużenia i wydłużenie okresu spłaty.
  • Wyższa kwota ostateczna do spłacenia w jednym miejscu niż w kilku miejscach na raz.