pożyczka pozabankowa z komornikiem
Bez kategorii

Jak dostać pożyczkę pozabankową z komornikiem?

Zajęcie komornicze jest poważnym utrudnieniem w uzyskaniu pożyczki. Problemem są nie tylko wymagania instytucji finansowych, które wymagają braku zaległości w spłacie, ale również samo zajęcie, któremu ulegają wszystkie kwoty powyżej ustalonego przez prawo progu. Czy z takiej sytuacji jest jakieś wyjście, umożliwiające uzyskanie gotówki? Rozwiązaniem są dwa rodzaje pożyczki, które po spełnieniu postawionych warunków mogą być udzielone klientowi z komornikiem.

Cel pożyczki pożyczki pozabankowej z komornikiem a sposób wypłaty gotówki

Ubieganie się o zobowiązanie w przypadku zajęcia komorniczego powinno być dokładnie przemyślane. Jeśli jej celem nie jest spłacenie zaległości, powstaje duże ryzyko pogłębienia trudnej sytuacji oraz długu. W takiej sytuacji również trudno uzyskać zobowiązanie na konto, które zazwyczaj jako pierwsze ulega zajęciu komorniczemu. W tak trudnej sytuacji możliwe jest uzyskanie gotówki poza kontem, przy pomocy czeku GIRO. Natomiast gdy celem pożyczki jest spłacenie zobowiązania wystarczy uprzedzić komornika o swoich zamierzeniach i dowiedzieć się, jaka kwota będzie wystarczająca, by uregulować wszystkie zaległości.

Ważna lekcja na przyszłość

Wyjście z długów dzięki pożyczce pozabankowej z komornikiem to ogromna ulga dla każdego zadłużonego. Powinno wiązać się to z nauczką na przyszłość. Bardzo łatwo jest zaciągnąć zobowiązanie, o wiele trudniej jest je spłacić, jeśli sytuacja finansowa ulega znacznej zmianie. Niestety Ogólnopolski raport o zaległym zadłużeniu i niesolidnych dłużnikach wskazuje na to, że Polacy wciąż się zadłużają. W notatce do raportu przeczytamy:

„Dane z baz BIG InfoMonitor oraz BIK pokazują, że wyższe wynagrodzenia nie są przeznaczane przez Polaków w pierwszej kolejności na spłatę zaległych zobowiązań. Jak na razie wzrost dochodów w większym stopniu oddziałuje na zwiększenie aspiracji konsumpcyjnych, poprawę zdolności kredytowej i możliwość zadłużania się na wyższe kwoty.

pożyczki dla zadłużonych na dowód
Bez kategorii

3 rodzaje pożyczki dla zadłużonych na dowód!

Rynek finansowy w Polsce doskonale się rozwija. Powstaje coraz więcej ofert dla każdej grupy klientów, w tym również dla osób zadłużonych. Mają oni nie tylko dostęp do wielu produktów finansowych, ale zapewnia się im również atrakcyjne warunki. Dzięki temu nie zmagają się z dużą ilością formalności, szybko otrzymują decyzję i co najważniejsze – mogą korzystać z ofert, które maksymalnie dopasowują się do ich możliwości i indywidualnej sytuacji finansowej.

1. Pożyczka krótkoterminowa – chwilówka

Sprawdzanie baz wiąże się z oceną zdolności kredytowej, na którą wpływa wiele czynników: zatrudnienie, wysokość dochodów, suma wydatków i innych zobowiązań, historia kredytowa. Banki mają w zwyczaju nie udzielać zobowiązań klientom, którzy w odległej przeszłości mieli problemy ze spłatą pożyczek, mimo że od wielu miesięcy, a nawet lat, każda rata regulowana jest w terminie. Krótkoterminowe pożyczki dla zadłużonych na dowód bez sprawdzania baz udzielane przez firmy pożyczkowe nie wymagają zaświadczeń o dochodach, ani żadnych dokumentów od pracodawcy. Wystarczy wskazanie wysokości dochodów oraz sumy wydatków, które są kluczowe w ustaleniu możliwości finansowych wnioskującego. Chwilówki przyznawane są na krótki okres spłaty oraz w stosunkowo niskiej kwocie.

2. Ratalna pożyczka dla zadłużonych bez sprawdzania baz

To wygodny sposób na to, by uzyskać zobowiązanie i spłaca je w dostosowanych do budżetu ratach. Maksymalna kwota takiej pożyczki dla zadłużonych na dowód to zazwyczaj 5000 zł. W tym przypadku również omija się szereg formalności na rzecz jednego, krótkiego oświadczenia o dochodach.

3. Pożyczka długoterminowa

Osoba zadłużona ma możliwość uzyskania pożyczki w kwocie nawet do 100 000 zł. Warunkiem stawianym przez firmy pożyczkowe jest jednak posiadanie poręczyciela. W myśl art. 876 Kodeksu cywilnego ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. przejmuje on obowiązek spłacania pożyczki, jeśli pożyczkobiorca tego zaniecha.

Kredyty hipoteczne
Bez kategorii

Kredyty hipoteczne na oświadczenie – czy są możliwe?

Kredyty hipoteczne oferowane przez banki okraszone są niezliczoną ilością formalności i rygorystycznymi wymaganiami, których wielu klientów nie może spełnić mimo odpowiednio dużych dochodów. Dlatego coraz więcej firm pożyczkowych proponuje alternatywę dla kredytu hipotecznego, jaką jest pożyczka hipoteczna. Instytucja nie tyle obniża kryteria, ale zmienia je i kształtuje w taki sposób, by klient mógł je spełnić.

Oświadczenie – forma zabezpieczenia, ale nie jedyna

Oświadczenie o dochodach to dokument, który wnioskujący o pożyczkę sporządza sam. Może mieć formę pisemną, kiedy jest dołączany we wniosku, a w przypadku mniejszych zobowiązań również słowną, kiedy przedstawiane jest w trakcie rozmowy z poręczycielem. Jednak w przypadku pożyczki hipotecznej na oświadczenie to nie jedyna forma zabezpieczenia, jaką będą wymagać instytucje finansowe. Konieczny jest również poręczyciel, który będzie stanowił zabezpieczenie dla firmy pożyczkowej i w przypadku niesolidności klienta przejmie obowiązek regulowania rat.1

Pożyczka hipoteczna na oświadczenie – wymagane dokumenty

Każda firma pożyczkowa udzielająca zobowiązanie w postaci pożyczki hipotecznej ma inne wymagania odnośnie potrzebnej dokumentacji. Niektóre będą wymagały kopii umowy przedwstępnej podpisanej z właścicielem planowo zakupowanej nieruchomości, wyciągi z banków, zaświadczenia z pracy oraz szereg innych formalności, których zgromadzenie pochłania mnóstwo czasu. Wiele firm pożyczkowych ma mniej rygorystyczne wymagania, a do rozpatrzenia wniosku nie potrzebują dokumentów związanych z nieruchomością, ponieważ pieniądze mogą być przeznaczone również na inny cel.

Jakie warunki trzeba spełnić?

Na pierwszym miejscu jest dochód. To dzięki odpowiedniemu stosunkowi zarobków do wydatków możliwe jest uzyskanie pożyczki hipotecznej na oświadczenie. W formularzu online należy wskazać dane swoje i poręczyciela, które będą potwierdzone przelewem weryfikacyjnym i telefonem ze strony firmy pożyczkowej.

Duże zadłużenie, jak wyjść z kryzysu
Bez kategorii

Zmiana wysokości stopy oprocentowania a pożyczka dla bardzo zadłużonych online

Zgodnie z przepisami, ustawa o kredycie konsumenckim precyzuje, że większość informacji, takich jak wysokość raty, stóp procentowych czy koszt kredytu musi być uwzględnionych na początku, w momencie gdy bierzemy pożyczkę dla zadłużonych. Dzieje się tak nawet wówczas, gdy pożyczkę udziela się online. A co się dzieje, gdy stopy procentowe się zmieniają?

Informacja o zmianie wysokości stopy oprocentowania przy pożyczce dla bardzo zadłużonych

Branie pożyczki dla bardzo zadłużonych online jest wygodne i szybkie. Jednak bardzo często okazuje się, że polityka informacyjna firm jest niewystarczająca. Co w tym względzie mówi podstawowa ustawa o kredycie konsumenckim z 2011 roku? Oto część brzmienia artykułu 36:

  1. W przypadku zmiany wysokości stopy oprocentowania w czasie obowiązywania umowy o kredyt konsumencki, konsument przed jej dokonaniem otrzymuje od kredytodawcy, na trwałym nośniku, informację o tej zmianie.
  2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera szczegółowe określenie stopy oprocentowania, wysokości raty kredytu po dokonaniu zmiany stopy oprocentowania oraz informację o liczbie i częstotliwości płatności rat, o ile ulegają one zmianie.
  3. Jeżeli zgodnie z umową, wysokość stopy oprocentowania kredytu uzależniona jest od wysokości stopy referencyjnej lub indeksu, strony mogą w umowie określić inny, niż określony w ust. 1, sposób informowania konsumenta o zmianie wysokości stopy oprocentowania kredytu konsumenckiego.
  4. W przypadku zmiany wysokości stopy oprocentowania w czasie obowiązywania umowy o kredyt konsumencki będącej wynikiem zmiany wysokości odsetek, konsument otrzymuje od kredytodawcy niezwłocznie, na trwałym nośniku, informację o tej zmianie.

Widać więc wyraźnie, że to na pożyczkodawcy ciąży obowiązek przekazania na trwałym nośniku informacji niezwłocznie, jak tylko się ona pojawi.

Dlaczego akurat pożyczka dla bardzo zadłużonych online?

Przede wszystkim udzielanie pożyczek w Internecie jest tańsze i wygodniejsze, a przez to warunki mogą być zdecydowanie korzystniejsze dla pożyczkobiorcy. Wybierając pożyczkę dla bardzo zadłużonych online decyduje się on na wygodne i szybkie załatwienie wszelkich formalności oraz niemalże natychmiastową gotówkę na konto.