Duże zadłużenie, jak wyjść z kryzysu
Bez kategorii

Zmiana wysokości stopy oprocentowania a pożyczka dla bardzo zadłużonych online

Zgodnie z przepisami, ustawa o kredycie konsumenckim precyzuje, że większość informacji, takich jak wysokość raty, stóp procentowych czy koszt kredytu musi być uwzględnionych na początku, w momencie gdy bierzemy pożyczkę dla zadłużonych. Dzieje się tak nawet wówczas, gdy pożyczkę udziela się online. A co się dzieje, gdy stopy procentowe się zmieniają?

Informacja o zmianie wysokości stopy oprocentowania przy pożyczce dla bardzo zadłużonych

Branie pożyczki dla bardzo zadłużonych online jest wygodne i szybkie. Jednak bardzo często okazuje się, że polityka informacyjna firm jest niewystarczająca. Co w tym względzie mówi podstawowa ustawa o kredycie konsumenckim z 2011 roku? Oto część brzmienia artykułu 36:

  1. W przypadku zmiany wysokości stopy oprocentowania w czasie obowiązywania umowy o kredyt konsumencki, konsument przed jej dokonaniem otrzymuje od kredytodawcy, na trwałym nośniku, informację o tej zmianie.
  2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera szczegółowe określenie stopy oprocentowania, wysokości raty kredytu po dokonaniu zmiany stopy oprocentowania oraz informację o liczbie i częstotliwości płatności rat, o ile ulegają one zmianie.
  3. Jeżeli zgodnie z umową, wysokość stopy oprocentowania kredytu uzależniona jest od wysokości stopy referencyjnej lub indeksu, strony mogą w umowie określić inny, niż określony w ust. 1, sposób informowania konsumenta o zmianie wysokości stopy oprocentowania kredytu konsumenckiego.
  4. W przypadku zmiany wysokości stopy oprocentowania w czasie obowiązywania umowy o kredyt konsumencki będącej wynikiem zmiany wysokości odsetek, konsument otrzymuje od kredytodawcy niezwłocznie, na trwałym nośniku, informację o tej zmianie.

Widać więc wyraźnie, że to na pożyczkodawcy ciąży obowiązek przekazania na trwałym nośniku informacji niezwłocznie, jak tylko się ona pojawi.

Dlaczego akurat pożyczka dla bardzo zadłużonych online?

Przede wszystkim udzielanie pożyczek w Internecie jest tańsze i wygodniejsze, a przez to warunki mogą być zdecydowanie korzystniejsze dla pożyczkobiorcy. Wybierając pożyczkę dla bardzo zadłużonych online decyduje się on na wygodne i szybkie załatwienie wszelkich formalności oraz niemalże natychmiastową gotówkę na konto.