Rzecznik praw obywatelskich

Rzecznik Praw Obywatelskich to jednoosobowy organ. Powstał w 1987, natomiast utworzony został w 1988. Pierwszym Rzecznikiem Praw Obywatelskim była Ewa Łętowska, natomiast obecnym jest Marcin Wiącek.