Rzecznik praw obywatelskich

Rzecznik Praw Obywatelskich to jednoosobowy organ. Powstał w 1987, natomiast utworzony został w 1988. Pierwszym Rzecznikiem Praw Obywatelskim była Ewa Łętowska, natomiast obecnym jest Marcin Wiącek.

Czym zajmuje się rzecznik praw obywatelskich?

Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży wolności i praw człowieka. Dodatkowo dba o realizacje zasady równego traktowania. Bada również, czy na skutek działania organizacji i instytucji, nie doszło do naruszenie prawa, a także zasady współżycia społecznego i sprawiedliwości społecznej. Działa on przed wszystkim na podstawie wpływających do niego wniosków, dotyczących działalności organów państwowych w kontekście naruszania praw i ochrony wolności.

Kto może zwrócić się o pomoc do Rzecznik Spraw Obywatelskich?

Osoby, które mogą się zwrócić o pomoc do Rzecznika Spraw Obywatelskich to każdy polski obywatel lub cudzoziemiec, jak i również grupa lub organizacji, która uważa, że zostały naduszone jej prawa przez władzę publiczną. Do władzy publicznej zaliczamy sądy, szkoły i uczelnie, publiczną służbę zdrowia, policję, urząd gminy, a także władze kościoła. Wniosek do Rzecznika jest bezpłatny.

Jak napisać wniosek?

Wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich powinien zawierać dane wnioskodawcy, takie jak imię, nazwisko, adres, kod pocztowy i miejscowość. Powinien również zaleźć się w nim przedmiot sprawy, czego ona dotyczyła, jakie prawa lub wolności zostały naruszone i przez kogo. Dodatkowo należy zamieścić datę i miejscowość u góry wniosku. Na końcu należy złożyć podpis.

About the Author: admin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *